Gang i let a hvert


Gang i let a hvert!


I e etteår 2015, fek jen min goj venne en ide te

et nytåes fortsæt.


Han spue mæ om, æ vill mæ?

Vi skull øwevæe en Gudstjennest i

Synneborg Provsti's 26 folkekjerker,

i løef a 2016.

De vill æ gern!


Vi startet med "Hellig Tre Konger" 2016

o vi slut o de'e i 2017.


De hæ væt en stoe opleuels,

de kan anbefales te olle, de vil bruch en halv

synda å, å blyw ynneholt å en måe

man ka bruch te nowe o få e let å tænk øwe.


Æ hæ skrewn e let op om

"Kirkerundgangen"

hæ i lyst te å høje om det,

kømme æ gern.


Æ fortæl å synnejysk.

Vi synge nown a di øwe 160 salme

vi hæ sungen.


De' va en artikel i JydskeVestkysten

den. 10. januar 2016.   
mojnasta.dk/index.html