Snak å synnejysk


Snak å synnejysk


Næ æ kømme ue å fo'tæl gam'l historie å vis' min beldre, så snakke æ åltins synnejysk.


E historie e enten skrewn a anne folk å synnejysk, elle æ hæ øwersat en historie te synnejysk.


Nown a e historie hæ æ sjel skrewn, om min' ejn opløv'else o teng æ ka hows.


Det meést e nowe gam'lt snak.

Nowe de ka få minne frem o en goi snak i gang.


- Å synnejysk, o wes de e nowen de it ka fo'ståe et,

gø de engenteng, fo så gi'e de en ekstra snak,

om hva de e de blywe soi - å synnejysk.


Æ snakke o skrywe sånt som æ tøs de ska væe. Deéfo er de it nowe de e rechte elle fo'ket, o de e helle engen oeboch te å fo'klae hva e oe di betye.

mojnasta.dk/index.html