Visitkort

Levende fortællinger!


De e kuns e fantasi, de sætte grænse fo,

hvem de gern' vel høe synnejysk fortælling.

Om de e en lild elle en stoe fo'samling!

Bøen, ung' elle hal' o hel gam'l.


Reminiscens: at huske, at mindes, at genkalde


Åll ka ha fonøjels a å høe de synnejysk sproch!


Levende fortælling å synnejysk,

Arrangement tilpasset til det sted,

jeg kommer hen til.

Varighed efter ønske, klaverspil til fælles sange, evt. fotoshow.mojnasta.dk/index.html