Bilde lotteri Røde Kors

Bilde lotteri

 

De fandt æ i Røj Kors Butik i Vester Sottrup

 

For mæ e de GULD væe å finn såent jet.

 

Hous å spell me e børn o snak me dem

om hva de e å e beldre.