Ka do hous?

 

KA DO HOUS?

 

Reminiscens de e et modern utryk fo å:

 

hous = at huske

minnes = at mindes

kom' i tange om = at genkalde

 

De ka væe ve å se gam'l teng,

ve å høe en sang,

ve å høe en historie.

 

Heé e de kvizze, gam'l lechsache,

ålt nowe som ka få gang i e hukommels'.