Kørselstilladels'Kørsels tilladels'Æ ka hous i 1973, da æ ullekrise den kom.


For å komm å arbe i Ulkebøl å e Plejehjem,

mått æ ha en "Tilladelse til kørsel"

fra Graasten Kommunalbestyrelse.


Den loi i min' gemme!


Me nøje beskrøwn rute o tidspunkte.


Gast nok ve'e hva de vill ske edau,

hvis vi skull ha bilfri syndae?mojnasta.dk/index.html