Kørselstilladels'

 

 

Kørsels tilladels'

 

 

Æ ka hous i 1973, da æ ullekrise den kom.

 

For å komm å arbe i Ulkebøl å e Plejehjem,

mått æ ha en "Tilladelse til kørsel"

fra Graasten Kommunalbestyrelse.

 

Den loi i min' gemme!

 

Me nøje beskrøwn rute o tidspunkte.

 

Gast nok ve'e hva de vill ske edau,

hvis vi skull ha bilfri syndae?