Sorteper 24 par

Sorteper 24 par

 

Å et kræmmermærken å

Forsamlingsgården Sundeved i Vester Sottrup

fandt æ et spel kort,

mæ beldre æ alle hæ set føe.

 

De gleje æ mæ te å spe'el me e bøen.

 

Sekke en masse snak, de ka' komm' ue a de!

 

*********************************************************

 

Schwarzer Peter

 

11 zusammengehörenden Kartenpaaren

 

 

Æ va me en lild pich i skoel, hon gæe i "0 b",

å Gråsten skoel - te "julehyggedau"!

Æ bøen skull' syng' fo wos.

Den føest sang va å tysk!

Det klared' di så flot.

Mont itt æ bøen o ka

speld kort å tysk?

 

***********************************************************