Tøj fra min baendom

 

 

Tøj fra min baendom.

 

 

Å "Brouehus" hæ vi et

"Erindringsværksted".

Deé serre vi en lild flok o fortæl for hveranne.

Vi hæ et nyt emne, hve gang vi møes.

De handle møje om vos sjel,

hva vi hæ opleue, vondt vi hæ leue,

tradisjonne o åestie.

De e så sjout å høe, hva di anne ka fortæl.

Sjel om de e saem emne,

kømme de manne forskellich historie frem.

Old ka fortæl, de ska bae et stikoe te,

så vælte de frem me

gammel minne, - o de ka æ å hous....!

 

Et emne:

 

"Tøj vi havde på i barndommen"

 

Meje af di historier vi hæ hai op o fortæl om,

hæ æ skrewn å synnejysk!

 

Dem bruche æ, næ æ e ue o

hold "Fortællearrangementer"

rondt om i hele Synnejylland.