Almanak


Å Lokalhistorisk Arkiv i Broue,

fek æ lou te å tei gammel Almanakke'  me hjem.

De va dem di ha i doffelt au.


Dem hæ æ fo'nøje mæ me i ju'eldaue,

o æ hæ fonnen manne sjou o goi

dichte o fortællinge å synnejysk.

Nouen gie å stoff te ettetanke'.

He'e e jet af dem......mojnasta.dk/index.html