H C Andersen servietter

H.C. Andersens æventye, hæ æ ålltins væt så glaj for.

Næ æ fortæl et æventye å synnejysk, så ka næsten åll fo'stå et,

forde di kenne e historie så got i e fo'vej.

 

Man blywe alle træt a å høe et æventye.

 

I et skuf'låt hai æ 12 mellemlæchs servietter, wo de va sye

motiwe a H.C.Andersens meest keend historier.

 

Preu sjæl å løs "Klods Hans" høit å synnejysk, enten for jen sjel elle for nowen de gern vel høe historie å synnejysk.

 

Gå te: KLODS HANS å synnejysk!