Facebook opslau 2020


Opp'slau å FACEBOOK


fra "mojnasta" 


fra januar te juli 2020!


De handle om ledt a hvert,

nowe e de meje om he'e å 

e hjemmesie:mojnasta.dk/index.html