Gang i let a hvert

Lech me "Æ Sproch"


Synnejysk - rigsdansk


Plattysk - tysk


En goi ide te å få en snak

å dialekt.


Te'høe

www.mojnasta.dk

mojnasta.dk/index.html