Bilde lotteri Røde Kors

Bilde lotteri


De fandt æ i Røj Kors Butik i Vester Sottrup


For mæ e de GULD væe å finn såent jet.


Hous å spell me e børn o snak me dem

om hva de e å e beldre.


mojnasta.dk/index.html