Bilde lotteri fra Ærø

Bilde lotteri

 

Æ hæ væt å højskoel å "Ærø Kunsthøjskoel"

 

E tema for e ophold va Foto - "skyd løs"!

 

Vi skull besøch en arbesplas.

 

Æ va å et loppemærken, å en gam'l gåe,

 

deé fant æ et rechte fiint gammelt bilde lotteri.

 

Mon it de stamme fra 1940 - 1950'erne?

 

Æ ka kenn manne a e teng fra min baendomm.