Bilde lotteri fra Ærø

Bilde lotteri


Æ hæ væt å højskoel å "Ærø Kunsthøjskoel"


E tema for e ophold va Foto - "skyd løs"!


Vi skull besøch en arbesplas.


Æ va å et loppemærken, å en gam'l gåe,


deé fant æ et rechte fiint gammelt bilde lotteri.


Mon it de stamme fra 1940 - 1950'erne?


Æ ka kenn manne a e teng fra min baendomm.


mojnasta.dk/index.html