Facebook opslau 2020


Opp'slau å FACEBOOK


fra "mojnasta" 


fra januar te decembe 2020!


De handle om ledt a hvert,

nowe e de meje om,

he'e å e hjemmesie:mojnasta.dk/index.html