Blans Skole Blans Skoel


Min fae Peter Jørgen Brodersen

(født 1908 - død 1985),

hæ ålltins interesseé sæ for lokal historie.

Især om Blans o omegn.

Han sad ue i Affenraa o studeé å e arkiv.

Han sad i et utal a time' o skrew o løst,

om de emne, han nå wa gown i gang me.


I 1975 hæ han skrewn o tegne et lille hæfte,

de handle om Blans Skoel

heit tebach fra 1684 o te 1962.


Han hæ sjel goun i Blans Skoel.

Min' søskend o mæ hæ o goun dæ.

Vi hæ endda hai den saem lære, Hans Petersen.


Æ ka hous 3 lærere, da æ begynt'  i skoel i 1959.

Hans Petersen, Marinus Knudsen o Laura Lund.

Else Hansen (Schleef) kom te.


De va o nowen ung' studerende i praktik.

Dem va vi itt olt for søjde ve,

- di va nem å drell'.


Heé e, hele e historie om Blans Skoel:
mojnasta.dk/index.html