mojnasta historiemojnasta historier....


Æ komme fra Blans å Soone (Sundeved)


Å synnejysk hæ æ skrevn nowen historie',       di handle om mit barndomshjem Mosevej 2

o e ledt om wondt de va å væe baen i 1950'er:


1. De Gam'l huus

2. Bosse' o andt got folk....!

3. Vaskemaskine o Sto'e vask

4. E Skrerres ishus

5. Midde Juul

6. Pins'das'kjuel

7. E krochman

8. Beatles for ålltins

 

mojnasta.dk/index.html