Godtes Grue


Godtes Grue


I uge 30 2017, va der "Spejdernes Lejr" å Kær

ue ve Synneborg, mell 35 o 40.000 spejdere hai manne aktivitete i løf af e uech.

Jen a dem va arrangert a Gråsten Forum o Kulturlandsbyen6300.

De va et løef egemmel e skou i Gråsten.

Æ blev "en post" ve Godtes Grue.

5 minutte mått æ fortæel, for hvert hold,

hæ ka i løss hva æ fortold!mojnasta.dk/index.html