Æ RUMMELPOT Æ Synnejysk Forening


7  "Æ Rummelpot å Synnejysk i 75 åe".

 

”Æ sproch” de ska vi hold ve


de e lisså vechte som e historie


o Dybbøl Møll’…..!


Hous å snak synnjysk


både de’hjemm o ue!æ Synnejysk Forening

te bevarls a e sproch å kultue

mojnasta.dk/index.html