Båltale Sct. Hans 2024

Båltale til Sct. Hans


Skrewn å rigsdansk


Tael blew hollen å synnejysk!


mojnasta.dk/index.html