Æ RUMMELPOT Ringridning spritbåde grænsetrafik



5  "Æ Rummelpot å Synnejysk i 75 åe".

 

Vi ska’ te Ringe’rien…..!


Vi teje en tue me e Spritte…..!


Vi kør' frem o tebach øver e græns’…..!


Vi fæe en goi fest, o e ledt ynne e vest….!




Ringridning Spritbåde Grænsetrafik



mojnasta.dk/index.html