Færgegården


Færgegården


Der e 4 forskellich kasettebån 

fra e stamboe å e Færgegaae i Echensoend!


Di skratte e ledt, de e tejn å, te di e bløvn

brucht o spille rechte møje.


De e tekst te 2 ugaue a "Så sej da min pich...!"


Ka i finn å anne sjou vers te den sang,

så vel æ gern høe fra jer?
mojnasta.dk/index.html