Ka do hous?


KA DO HOUS?


Reminiscens de e et modern utryk fo å:


hous = at huske

minnes = at mindes

kom' i tange om = at genkalde


De ka væe ve å se gam'l teng,

ve å høe en sang,

ve å høe en historie.


Heé e de kvizze, gam'l lechsache,

ålt nowe som ka få gang i e hukommels'.Indholdsfortegnelsemojnasta.dk/index.html