Tidlig Kulturstart


"Tidlig Kulturstart"


Æ hæ hai en stoe opleuels', hvo æ fek lov te

o væe, den momo som æ e,

o væe sammel me små børn

i vuggestue o børnehau'.

6 gange i løef a september måned 2020.

"Et magisk øjeblik" 

det var indgang te hva de skull' ske.

Å synnejysk snakket æ o fortoeld,

vi sang manne sang o lejt,

me lechtøj - mest nowe a mit ejnt.


. E bøen bløv delt op i 5 små gruppe

           med 4 - 8 å hvert hold, delt op ette ålde,                        føøst di helt små o te siest di størr'st,                 10 - 20  minutte pr. hold.

Di ful got me o va nysgiere, 

di spue o di fortoel sjel en masse.


E personale va me e hele ti',

di passt got å oll bøen.

mojnasta.dk/index.html