Rikke Thomsen


Musikalsk foredrag.


FOF i Synneborg hæ arrangsje' en awden å

Gråsten Landbruchskoel

den 10.septembe 2019 æ klokk 19.30

me Rikke o Asta: "Å Æ Sproch"


Asta vil fo'tæel historie o vi ska syng' fællessang.

Rikke vil syng', fo'tæel, spil å klaveé o guitar.

De handle om vosses ti i

Blans å Soone (Sundeved)mojnasta.dk/index.html