Belde bøcheBelde bøche


I min' gemme hæ æ nowen få bøche

fra dengang æ va lild.

Næ æ komme å loppemærken finne æ

somtins nown bøche,

æ ka hows æ hæ hai engang.

Jen a min bekænde samle å gam'l børnebøche.

Æ hæ fåt low te å låen nowen stykke,

å dem hæ æ scanne in,

nå ka old anne å få glei a å løs em.


Et pa a em, æ sang' elle sanglech,

å dem ka di fleest hows urren a.


De e sjov wes en finne,

di rechte gam'l tejnenge,

de gø' it så moje om e bøche e sledt å i stykke,

bae e beldre o e tekst e de.


De e en goi ide å sætt sæ

sammel me jen, å kich i e bøche,

de ka væe et baen elle en gam'l.

Bae fo å få gam'l minne frem.


KLIK NEJE YNNE E BELDE FO Å LØS E BOCH

mojnasta.dk/index.html