Historie o sangSmå historier


Æ skrywe små historier,

om nowe æ ka hows fra min baendom.

De sket it så moje, å vi fek helle it oll teng å weé.


Radio å fjærnsyn va it nowe åll å enhve hai.

Vi haj en radio, å min broue hai en transisto radio.

Han fant musik å "Radio Luxembourg",

de va spænnen.


Hen ve e Bache hai di et fjærnsyn,

de sku man put pæeng i,

å så ku man se så læng,

som man no hai betael for,

æ ka it hows hwo moie de kost?


Men så fek vosses nabo et fjærnsyn,

o de fek vi low te å se.

De beést æ ka hows de e "Cirkus Buster".


Bie'le va de helle it manne au.

Vi sat ue ve e vei å skrøw

e nommeplare op i en lille bouch.


De va it meé bie'le i Blans, end vi ku hous,

hven de hai di forskellich nomre.


mojnasta.dk/index.html